Usługi

Usługi logistyczne

 • Wstępne obliczenie wartości dostawy/przewozu (z uwzględnieniem życzeń klienta).
 • Opracowanie optymalnych rozwiązań logistycznych "pod Klienta".
 • Organizacja przewozów komunikacją samochodową, kolejową, lotniczą.
 • Dostawa towarów z każdego miejsca na kuli ziemskiej do magazynów konsolidacyjnych w Niemczech (Frankfurt nad Menem), Polsce (Białystok).
 • Dostawa do odbiorców docelowych w Rosji i krajach WNP.
 • Powiadamianie klienta o przybyciu i wysyłce towaru.

Usługi celne

 • Udzielanie konsultacji w zakresie prawa celnego Unii Europejskiej
 • Zgłoszenie celne w imporcie i eksporcie
 • Sporządzenie dokumentów dotyczących zgłoszenia celnego, a mianowicie EX, T-1, CMR, karnetu TIR i listów przewozowych
 • Sporządzenie dokumentów dotyczących przewozów tranzytowych
 • Odprawa celna towarów

Ubezpieczenie towaru

 • w przypadku samochodowych przewozów towarowych;
 • w przypadku kolejowych przewozów towarowych;
 • w przypadku lotniczych przewozów towarowych;
 • w przypadku przechowywania towarów w magazynie;
 • w przypadku prac przeładunkowych.

 

Współpracujemy z czołowymi firmami ubezpieczeniowymi rosyjskimi i zachodnimi, co umożliwia w sposób operatywny rozpatrzyć i zaspokoić roszczenia z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych. Wysokość stawki ubezpieczeniowej jest ustalana w zależności od właściwości planowanego przewozu: rodzaj i charakter ładunku, opakowanie i wartość, trasa i rodzaj przewozu, nadmierne obciążenie ładunkiem, warunki ubezpieczenia, wysokość franczyzy, świadczenie dodatkowych usług, itd. Na podstawie Państwa zamówienia nasi pracownicy wybiorą dla Was korzystny rodzaj ubezpieczenia, obliczą stawkę ubezpieczeniową, zawrą umowę ubezpieczenia i doliczą te koszty do rachunku zapłaty.

Usługi magazynowe

 • Gromadzenie towarów eksportowych
 • Usługa magazynowania czasowego (odpowiedzialne przechowywanie)
 • Usługi składu celnego
 • Obsługa towarów (prace przeładunkowe, umieszczenie w magazynie, w razie konieczności - pakowanie, naniesienie niezbędnych oznakowań)
 • Przeładunek

 

Magazynowanie i konsolidacja towarów odbywa się z uwzględnieniem najnowszych technologii w zakresie logistyki magazynowej, spełniają wszystkie standardy nowoczesnego kompleksu magazynowego i zorientowane są na świadczenie kompleksowego, wysokiej jakości i zaawansowanego technologicznie pakietu usług w zakresie odpowiedzialnego przechowywania towarów. Nowoczesne wyposażenie techniczne pozwala w sposób operatywny i bez utraty informacji otrzymywać i przekazywać dane o nadejściu ładunku do magazynu, realizować obsługę towaru i towarzyszącej dokumentacji, wysłać pod wskazany przez Państwa adres. W magazynie pracuje ekipa wysoko wykwalifikowanych ładowaczy. Przyjmowaniem, rejestracją i wydaniem towaru zajmują się doświadczeni magazynierzy. Przy odbiorze towaru odbywa się sprawdzenie opakowań napływających partii towaru. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowań zewnętrznych dokonuje się ich wzmocnienia.